Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. (Lượt xem: 10288)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Đời sống - Xã hội >> Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Cập nhật: 13/08/2018

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đề ra giải pháp về phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ và các đoàn thể trong giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội.
Buổi khảo sát công tác dân tộc ở huyện Trần Đề.

      Trong 6 tháng đầu năm 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện giám sát theo Quyết định số 217 của Bộ Chính trị, trên cơ sở các hướng dẫn và định hướng công tác giám sát hằng năm của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đồng thời, chủ động bám sát tình hình thực tế tại cơ sở và những vấn đề bức xúc mà cử tri kiến nghị để xây dựng kế hoạch giám sát, phối hợp giám sát giữa MTTQ với các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan liên quan.

Thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng năm 2018, Trong 6 tháng đầu năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tổ chức 115 cuộc giám sát (trong đó cấp huyện 48 cuộc, cấp xã 66 cuộc), nội dung là giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở; về chế độ chính sách. Chủ trì và phối hợp với các tổ chức thành viên giám sát hiệu quả công tác dạy nghề, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tại xã, phường, thị trấn, công tác liên quan đến cấp, phát bảo hiểm y tế trên địa bàn, giám sát việc lãnh đạo xây dựng, triển khai thực hiện quy ước khu dân cư, giám sát việc thực hiện việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương; giám sát các xã, thị trấn triển khai thực hiện đề án phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới, giám sát các xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện về ban hành Quy định trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn, giám sát các vấn đề an sinh xã hội; môi trường, y tế, giáo dục, xây dựng cơ bản và các chương trình an sinh xã hội của địa phương. Nhất là công tác giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư của một số địa phương đã được dư luận xã hội quan tâm, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Ông Phạm Khắc Điệp, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Quới, thị xã Ngã Năm, nhận xét: “Với vai trò, vị trí của mình, Mặt trận và các đoàn thể rất tích cực trong công tác xây dựng kế hoạch giám sát và giám sát theo quy trình cụ thể với tinh thần xây dựng nội bộ, nên việc gì được thì chúng tôi góp ý để anh em phát huy, còn việc gì chưa được thì chúng tôi cũng mạnh dạn trao đổi, góp ý cùng anh em để có hướng khắc phục hoàn thiện hơn”.

 

 

Thăm, tìm hiểu đời sống của gia đình người dân tộc Khmer.

 

Nhờ xác định cụ thể các vấn đề giám sát, nên những năm qua, hoạt động giám sát và phản biện xã hội được MTTQ các cấp trong tỉnh thực hiện khá hiệu quả thông qua nhiều hình thức. MTTQ các cấp đã tích cực tham gia hàng trăm cuộc giám sát chuyên đề của ĐBQH và HĐND các cấp trên nhiều lĩnh vực kinh tế- xã hội, quốc phòng-an ninh, qua đó đã có nhiều ý kiến thiết thực, góp phần làm cho quá trình thực hiện các chính sách, chế độ của Đảng và Nhà nước cũng như các dự án đầu tư được triển khai đúng quy định, phù hợp với địa phương. Cụ thể như MTTQ thị xã Ngã Năm và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt các hoạt động giám sát; đồng thời có tiếng nói phản biện đối với các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã đã phối hợp với Thường trực HĐND và hai Ban HĐND thị xã tổ chức các cuộc giám sát chuyên đề đối với các phường, xã và một số cơ quan đơn vị; kịp thời nhắc nhở các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Ông Trần Văn Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Ngã Năm, cho biết: “Mỗi năm đơn vị đều có kế hoạch tổ chức giám sát như: giám sát về giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giám sát công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm….Sau khi giám sát, mặt trận cũng có những đề xuất, kiến nghị cùng cấp ủy, chính quyền có hướng khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện các nghiệm vụ ở địa phương. Hướng tới đây, Mặt trận sẽ tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong dân và các tổ chức đoàn thể xã hội về phương pháp giám sát và phản biện xã hội”. Ông Nguyễn Văn Vũ, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên thị xã Ngã Năm, cho rằng: “Vai trò của Mặt trận rất quan trọng trong thực hiện giám sát, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đào tạo nghề trên địa bàn. Qua giám sát của Mặt trận đã góp phần cho đơn vị phát huy tốt hơn công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém của đơn vị và có những giải pháp tốt hơn, hiệu quả, thiết thực hơn trong công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn”.

 

Giám sát của Mặt trận ngày càng thể hiện rõ vai trò là một phương thức để nhân dân thực hiện cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”. Công tác giám sát các chương trình, dự án đầu tư ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Mặt trận những năm qua được triển khai hiệu quả, góp phần hỗ trợ vùng nông thôn phát triển.

 

 

Hội nghị tập huấn công tác dân tộc.

 

Như hộ bà Danh Thị Điệp là hộ nghèo, chồng mất đã 8 năm, bà tự bươn chải nuôi 4 người con. Bà được Nhà nước hỗ trợ cho 1 con bò và chi phí làm chuồng là 18 triệu 500 ngàn đồng. Nhờ chí thú làm ăn nên cuộc sống gia đình bà Điệp đỡ khổ hơn trước. Năm 2018, gia đình bà được địa phương hỗ trợ căn nhà Đại đoàn kết và thoát nghèo. Để các chương trình, dự án có hiệu quả, MTTQ giám sát việc thi hành chính sách, pháp luật, chủ yếu thông qua các hoạt động thực tiễn của Mặt trận. Trên cơ sở đó đề nghị với Nhà nước xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành chính sách, pháp luật cho phù hợp. Từ việc giám sát của Ban Công tác Mặt trận, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và của nhân dân đã giúp hạn chế được thất thoát, lãng phí trong thi công các công trình dân sinh, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, được nhân dân hưởng ứng và cấp ủy đánh giá cao. Ông Võ Minh Nghi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Quới, cho biết: “Đối với cán bộ, đảng viên thì Mặt trận giám sát thực hiện điều lệ đảng, đảng viên với việc thực hiện 11 nội dung xây dựng nông thôn mới do Ban Dân vận Tỉnh ủy phát động. Qua công tác giám sát của Mặt trận, địa phương đã kịp thời uốn nắn, khắc phục những hạn chế, yếu kém, trong quá trình thực thi nhiệm vụ”.

 

Đối với hoạt động phản biện, MTTQ các cấp phối hợp với ĐBQH tỉnh, HĐND, các sở, ban ngành và các tổ chức thành viên tham gia góp ý, phản biện vào 15 Dự án luật, Pháp lệnh, Nghị định và các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Ông Mai Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: “Từ nay đến cuối năm 2018, MTTQ tập trung giám sát các chính sách an sinh xã hội, các dự án về phát triển kinh tế - xã hội, đi sâu giám sát việc thực hiện Quyết định 99 của Ban Bí thư và Quy định 124 của Ban Bí thư về việc phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát cán bộ, đảng viên; phát huy vài trò của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội cùng với nhân dân giám sát về người đứng đầu, cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đảng cũng như các tổ chức, cơ quan Nhà nước. Đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân dân cùng Mặt trận và các đoàn thể phát huy vai trò của nhân dân trong việc giám sát, góp phần cùng chính quyền xây dựng bộ máy trong sạch vững mạnh”.

 

 

Thăm, tặng quà gia đình chính sách người dân tộc Khmer.

 

MTTQ đã phát huy được vai trò của các tổ chức thành viên, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận và nhân dân trong hoạt động phản biện xã hội; đã xác lập được mối quan hệ giữa MTTQ các cấp với các tổ chức, cơ quan có thẩm quyền. Thông qua hoạt động thẩm định của mình, những ý kiến đóng góp, đánh giá, kiến nghị của MTTQ Việt Nam đã có tác dụng bổ sung, điều chỉnh dự thảo chủ trương, đường lối, đề án của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên một số lĩnh vực./.

Tiến Sĩ


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online