Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. (Lượt xem: 15339)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Đời sống - Xã hội >> Xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

Cập nhật: 30/05/2018

Xác định công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác Mặt trận, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh Sóc Trăng đã phối hợp các tổ chức thành viên làm tốt công tác vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Mặt trận Tổ quốc tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Công trình giao thông nông thôn nhà nước và nhân dân cùng làm ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Tú.

      Năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng và ban hành các văn bản tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền để triển khai thực hiện trong hệ thống Mặt trận các cấp như: Kế hoạch về công tác Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền năm 2017; Kế hoạch về việc giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng năm 2017; Triển khai thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng; Công văn hướng dẫn quy trình giám sát và quy trình phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam. 

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng phối hợp các tổ chức thành viên cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên, người lao động và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh về các chủ trương, chính sách pháp luật. Cụ thể là tham gia góp ý những dự thảo Nghị quyết, Quyết định quan trọng của cấp ủy, chính quyền; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh, yêu cầu của nhân dân để đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương có những giải pháp sát thực, giải quyết những vấn đề trong nhân dân. Tập hợp kịp thời ý kiến người dân ở các buổi tiếp xúc cử tri, sinh hoạt hội, đoàn thể, ý kiến từ các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng trong báo cáo xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam tỉnh tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân. Kết quả trong năm 2017, MTTQ đã tuyên truyền được 73.826 cuộc, có 3.460.340 lượt người dự, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ giám sát các hoạt động của Đảng, chính quyền và phản biện xã hội đưa ra những định hướng phù hợp.

Hội Nghị lần thứ 8 UBMTTQVN tỉnh Sóc Trăng

Thời gian qua, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ huyện Mỹ Tú đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, giúp cho chính quyền triển khai tốt các kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội huyện nhà. Như tuyến đường nông thôn dài 400 m mới hoàn thành ở ấp Mỹ Hưng, xã Mỹ Tú. Để triển khai thi công theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhà nước đầu tư 854 triệu đồng từ vốn xây dựng nông thôn mới và hộ dân sẽ hiến đất. Theo đó, MTTQ xã cùng các đoàn thể đã tuyên truyền về ý nghĩa, lợi ích mang lại cho người dân khi con đường hoàn thành, từ đó 15 hộ dân trên tuyến đều đồng thuận  thực hiện theo chủ trương của xã. Ông Nguyễn Văn Xệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Mỹ Tú, cho biết:  “ Khi những công trình phục vụ dân sinh được trên đầu tư, UB MTTQ huyện thành lập Ban Giám sát cộng đồng để giám sát những công trình phúc lợi của địa phương; Đồng thời vận động hộ dân hiến đất, hoa màu khi có công trình phúc lợi đi qua”.   

Năm 2017, khi UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa triển khai được 9 công trình với kinh phí 20 tỉ đồng và từ đầu năm 2018 đến nay, đã hoàn thành được 5 công trình, tất cả đều triển khai thuận lợi. Tuy nhiên một số công trình trước lúc khởi công cũng gặp không ít khó khăn. Như công trình đường D9 ở ấp Cầu Đồn đi qua nhiều diện tích đất của 5 hộ dân, nên các hộ yêu cầu phải được bồi hoàn, hỗ trợ chi phí một phần và các vật kiến trúc, dù qua thời gian chính quyền đã vận động. Đến khi cán bộ MTTQ thị trấn tìm hiểu và cùng các đoàn thể đến tuyên truyền, vận động thì các hộ trên đã đồng tình hiến đất để làm đường. Ông Lê Thanh Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, cho biết: “Có một số công trình phúc lợi khi thi công mà có những hộ chưa hài lòng, còn trông chờ Nhà nước hỗ trợ, bồi thường đất, hoa màu trên diện tích công trình đi qua, lúc đó vai trò của MTTQ là xuống tận hộ dân tìm hiểu, giải thích cho bà con hiểu và ủng hộ”. Hiện nay con đường D9 rộng 3 m, dài 130 m được xây dựng khang trang với kinh phí làm đường do Nhà nước đầu tư là 340 triệu đồng. Nếu tính cả đất đai, vật kiến trúc mà người dân đóng góp thì chi phí tuyến đường có thể cả tỉ đồng.

 Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ, các tổ chức thành viên phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát các cấp chính quyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và vận động nhân dân nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác giám sát theo 11 nội dung Pháp lệnh của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nội dung thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được đưa vào chương trình, kế hoạch của chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và Ban Chỉ đạo huyện. Thông qua việc giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở giúp nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những bức xúc trong nhân dân để phản ánh kịp thời cho lãnh đạo các cấp có hướng chỉ đạo, giải quyết. Ông Nguyễn Hùng Phương, Chủ tịch UBND thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, cho biết: “Trong công tác phối hợp cùng MTTQ thị trấn tổ chức những cuộc hòa giải tại địa phương được người dân hiểu thấu đáo và xóa bỏ mâu thuẫn rất cao. Qua tuyên truyền, thuyết phục, người dân hiểu được vai trò và trách nhiệm của mình trong tham gia các phong trào do địa phương phát động”. 

Công trình mở rộng lộ giao thông ấp Cầu Đồn, thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa có sự đóng góp của nhân dân

Qua thực hiện quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn cho thấy công tác quản lý Nhà nước ở huyện Mỹ Tú đi vào nề nếp, đúng pháp luật và hiệu quả. Tác phong công tác của cán bộ, công chức có bước chuyển biến, giảm mệnh lệnh, quan liêu, góp phần thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt phiền hà cho nhân dân. Đa số người dân ý thức được quyền làm chủ của mình và góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh. Ông Nguyễn Hồng Châu, Phó  Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Tú, đánh giá: “Trước đây nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo đa số bà con sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả. Nhưng qua giám sát thì đồng vốn được đưa đến đúng đối tượng và được sử dụng đúng mục đích nên đã giúp nhiều hộ thoát nghèo. Trong công tác giám sát, MTTQ đều có kế hoạch và chọn nội dung giám sát; qua đó hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Thanh tra giám sát đầu tư cộng đồng đã phát huy hiệu quả”.

Những kết quả trên cho thấy hướng đi đúng của MTTQ các cấp trong tỉnh về tham gia xây dựng Đảng, chính quyền thời gian qua, đã góp phần đưa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng-Nhà nước vào cuộc sống, tạo được niềm tin và là cầu  nối  giữa dân với Đảng, chính quyền, đồng thời nâng cao nhận thức về thực hiện quyền và trách nhiệm của công dân trong phát huy dân chủ, xây dựng khối đại đoàn kết ngày thêm vững mạnh./.

 Tiến Sĩ


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online