THAY ĐỔI LINK TIVI ONLINE KÊNH STV1

Link Tivi Online Kênh STV1 mới:

Nhập mã xác nhận:


THAY ĐỔI LINK TIVI ONLINE KÊNH STV2

Link Tivi Online Kênh STV2 mới:

Nhập mã xác nhận:


******Hướng dẫn thay đổi Link tivi online mới:
1. Copy link tivi online (Mã nhúng - embed code) mới và paste vào ô nhập liệu "Link Tivi Online mới:"
2. Nhập mã xác nhận vào ô nhập liệu "Nhập mã xác nhận:"
3. Nhập nút lệnh "Ghi nhận link mới"

******Hướng dẫn phục hồi Link tivi online cũ:
1. Nhập mã xác nhận vào ô nhập liệu "Nhập mã xác nhận:"
2. Nhập nút lệnh "Phục hồi link cũ"